[Vietsub T-Music] ไม่แฟร์ก็ตอกกลับไป | Bất công thì đứng dậy đáp trả – WAII (OST Nút thắt ái tình)

 

 

Translator: NhýmLee

Kara: NhýmLee

Editor | Encoder: NhýmLee

Designer: NhýmLee

Brought to you by NhýmLeeSub

Leave a Reply