[Vietsub T-Music] ไม่พรากจากกัน | Không rời xa – Panadda Ruangwut (OST Quyền trượng mãnh sư)

Translator: Tara

Kara: Miki

Editor | Encoder: NhýmLee

Designer: NhýmLee

Brought to you by NhýmLeeSub

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *