[Vietsub T-Music] ยิ้ม | Mỉm cười – Oat Pramote x Pongkool Seubsong (OST Anh chồng bất đắc dĩ)

Translator: NhýmLee

Kara: NhýmLee

Editor | Encoder: NhýmLee

Designer: NhýmLee

Brought to you by NhýmLeeSub

Leave a Reply