Đề cử phim

ĐỀ CỬ PHIM

Nơi đề cử phim điện ảnh mà các bạn muốn NhýmLeeSub làm việt ngữ.

* Lưu ý:

1. Chỉ đề cử phim điện ảnh.

2. Điền đầy đủ thông tin vào tệp tin bên dưới.

3. Ưu tiên những phim chưa có phụ đề.

 

KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỀ CỬ PHIM