[Vietsub T-Music] ดอกไม้ปลายปืน | Đóa hoa đầu ngọn súng – Chirasak Panphum (OST Gián điệp son môi)

Translator: Tara

Kara: Prangvnfp

Editor | Encoder: NhýmLee

Designer: Prangvnfp

Brought to you by NhýmLeeSub

Leave a Reply