[Vietsub T-Music] เขียนลงตรงหัวใจ | Viết lên trái tim – Gulf Kanawut (OST Chinh phục nàng siêu sao)

Translator: NhýmLee

Kara: NhýmLee

Editor | Encoder: NhýmLee

Designer: NhýmLee

Brought to you by NhýmLeeSub

Leave a Reply