[Vietsub T-Music] นี่คือรักใช่ไหม| Đây là yêu phải không – DoubleBam (OST Gián điệp son môi)

Translator: NhýmLee

Kara: Prangvnfp

Editor | Encoder: NhýmLee

Designer: Prangvnfp

Brought to you by NhýmLeeSub

Leave a Reply