[Vietsub T-Music] อยากใหเธอไดยนหวใจ | Muốn để anh nghe trái tim em – Tippsy (OST Bẫy tình giam cầm)

 

Translator: NhýmLee

Kara: NhýmLee

Editor | Encoder: NhýmLee

Designer: NhýmLee

Brought to you by NhýmLeeSub

Leave a Reply